چهارشنبه 4 مرداد 1396
جلسه معاونت بهداشتی با مسئولین ستادی و مراکز
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، جلسه هماهنگی سرپرست محترم معاونت بهداشتی دانشکده ، جناب دکتر علی مرادی و مدیر گروهها و مسئول واحد های معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و مسئولین مراکز خدمات جامع سلامت، ساعت ۱۱ الی ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ در سالن جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار شد.
چهارشنبه 4 مرداد 1396
دیدار ریاست دانشکده با فرماندهی سپاه ناحیه اسدآباد
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، فرماندهی محترم سپاه ناحیه اسدآباد ، جناب سرهنگ مرادی ، باتفاق هیات همراه ، در مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ ضمن حضور در حوزه ریاست دانشکده ، با جناب آقای دکتر محبوبی ، ریاست محترم دانشکده دیدار نمودند .
چهارشنبه 4 مرداد 1396
بازدید ریاست دانشکده از واحدهای ستاد
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، جناب آقای دکتر محبوبی ، ریاست محترم دانشکده ، ضمن سرکشی و بازدید از واحدهای ستادی دانشکده و معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت اسدآباد، با کلیه همکاران دیدار نمودند .
چهارشنبه 4 مرداد 1396
جلسه ریاست دانشکده با متخصصان بیمارستان قائم (عج)
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، جناب آقای دکتر محمد محبوبی ، ریاست محترم دانشکده ، مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ با متخصصان محترم شاغل در دانشکده و بیمارستان قائم (عج) جلسه ای در راستای معرفی و شنیدن مشکلات برگزار نمودند .