تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

آزمایشگاه مرکزی مرکز بهداشت:

آدرس: ميدان امام- ابتدای خیابان رفسنجانی- جنب مرکز فوریتهای پزشکی

 

آزمايشگاه  مرکز بهداشتی درمانی چنار سفلی

آدرس: روستای چنار سفلی

 

آزمايشگاه مرکز بهداشتی درمانی چنار علیا

آدرس: روستای چنار علیا

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir