تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

مراکز بهداشتی درمانی روستائی تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد:

1-    مرکز بهداشتی درمانی  آجين

2-   مرکز بهداشتی درمانی  چنارسفلی

3-  مرکز بهداشتی درمانی  حسن آباد

4-  مرکز بهداشتی درمانی  کینی سایه

5-  مرکز بهداشتی درمانی  لک لک

6-  مرکز بهداشتی درمانی  جنت آباد

7-  مرکز بهداشتی مرکز چنار علیا

8-  مرکز بهداشتی درمانی  وندر آباد

9-   مرکز بهداشتی درمانی  شماره 2 روستائی

10-مرکز بهداشتی درمانی  شماره 3 روستائی

11- مرکز بهداشتی درمانی  شماره 4 روستائی

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir