تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

مراکز بهداشتی درمانی شهری تحت پوشش مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد:

1 - مرکز بهداشتی درمانی  شماره 2

آدرس: خيابان امام- روبروی شهرداری

2 - مرکز بهداشتی درمانی  شماره 3

آدرس: بلوار 22 بهمن- جنب بيمارستان اميرالمومنين

3 -مرکز بهداشتی درمانی  شماره 4

آدرس: خيابان جانبازان- جنب مدرسه راهنمائی شبانه روزی

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir