تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

کودکان و نوجوانان آینده سازان کشور هستند بدین سبب سلامت جسمی، روانی و اجتماعی آنان تضمین کننده سلامت حال و آینده جامعه است. دانش آموزان قشر آسیب پذیر جامعه بوده که ارائه خدمات جهت آنها در جوامع مختلف متفاوت می باشد. اما اساساً برای همه دانش آموزان مدارس صرفنظر از اختلافات نژاد، آب و هوا و منطقه جغرافیایی، مسائل همسان و نقطه نظرات مشترکی وجود دارد به طوری که در اکثر کشورهای جهان مراقبت های بهداشتی دانش آموزان وآموزش آنها ازمهمترین مسائل ویژه بهداشتی می باشد.

 

تعریف بهداشت مدارس:

 

 تامین،حفظ وارتقاءسلامت جسمانی و روانی دانش آموزان

 

اهمیت بهداشت مدارس:

  1.   بخش عظیمی ازجمعیت کشورراتشکیل می دهد.
  2. به دلیل کامل نشدن مهارتها وشرایط سنی،آسیب پذیرودرمعرض ابتلابه بیماریهای عفونی خطرناک هستند.
  3. پایه گذاری رفتارهای بهداشتی در این سنین صورت می گیرد بااین کار می توان گام بزرگی در پیشگیری از بیماریها در سنین بالاترهزینه های زیادی را بر جامعه تحمیل می کند برداشت .
  4. از مهمترین گروههای در معرض خطر حوادث،سوانح ونیز خشونت هستند.
  5. دانش آموزان چون درسن فراگیری هستند قادرندآموزشهای بهداشتی را به خوبی بیاموزند بکار گیرند وبه خانواده واجتماع انتقال دهند، با توجه به این نکات برنامه بهداشت مدارس از جایگاه و اهمیت ویژه ای در ارتقای سطح سلامت دانش آموزان جامعه برخوردار است .

برنامه های بهداشت مدارس

آموزش بهداشت 

یکی از فعالیت های مهم بهداشت مدارس ، در آموزش بهداشت است و هدف آن بالا بردن سطح دانش بهداشتی و در نهایت ایجاد تغییر مطلوب در رفتار دانش آموزان و انتقال آن به خانواده ها است . گروه های هدف در برنامه آموزش بهداشت مدارس شامل دانش آموزان ، والدین ، معلمین و سایر کارکنان می باشد.

الف : دوره ابتدایی

     - بهداشت فردی

     - بهداشت دهان و دندان

     - تغذیه بهداشت مواد غذایی

     - بیماریهای شایع سنین مدرسه

     - بهداشت روان

     - ضرورت بهداشت محیط در خانه ، مدرسه ، محله و شهر

     - سوانح و حوادث

     - مسائل مهم بهداشتی در محل زندگی 

   

ب: دوره راهنمایی و متوسطه

- بهداشت فردی

- بهداشت دهان و دندان

- بهداشت دوران بلوغ

- اهمیت تغذیه در سنین بلوغ

- اهمیت واکسیناسیون

- بهداشت محیط و حرفه ای

- مسایل جمعیتی و مشکلات ناشی از رشد بی رویه جمعیت

- نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

- بیماریهای واگیر دار و غیر واگیر مهم برای نوجوانان مانند (انگلهای روده ای، بیماریهای آمیزشی، ایدز )

- سوانح و حوادث

- مسایل مهم بهداشتی در محل زندگی

 

ج : نکات آموزشی ضروری برای والدین دانش آموزان

-    آشنایی با نیازها و مشکلات بهداشتی فرزندان در سنین مدرسه

-    نقش والدین در رشد و تکامل فرزندان

-    اهمیت معاینات سالانه دانش آموزان

-    بهداشت فردی ، دهان و دندان ، خانواده ، محیط ، روان ، بلوغ

-    تغذیه و بهداشت مواد غذایی

-    بیماریهای شایع در سنین مدرسه

-    واکسیناسیون

-    سوانح و حوادث

تشکیل پرونده بهداشتی مدرسه و تکمیل شناسنامه سلامت

معاینات غربالگری توسط پرسنل بهداشتی

بهترین روش برای پی بردن به وضعیت رشد دانش آموزان اندازه گیری قد و وزن آنها و نیز مشخص نمودن نماید توده بدنی و رسم در نمودار و دانش آموزانی که طبق این معیار دچار اختلال هستند شناسایی و باید مشکل آنها پیگیری شود .

تشخیس بیماریهای جلدی(رشک،شپش وکچلی سر)،سنجش شنوایی،سنجش بینایی،دهان ودندان و بیماریهایی که نیازبه مراقبت ویژه دارند(دیابت، قلبی عروقی، صرع ،هموفیلی تالاسمی)اختلالات رفتاری(شب ادراری،ناخن جویدن،اضطراب وغیره) بخش دیگری از این معاینات هستند.

معاینات بالینی توسط پزشک انجام می شود. نتایج کلیه معاینات انجام شده درشناسنامه سلامت دانش آموز(که درمدرسه بایگانی می شود)،فرم آماری وپرونده بهداشتی ثبت می گردد.

 

بهبود وضعیت بهداشت محیط مدرسه:   

§        محل احداث مدرسه:مدرسه بایددورازسروصدا،عبورومروروسایل نقلیه،محل انباشتن زباله، راه آهن وکارخانه باشد.

§        ساختمان مدرسه:کف وسقف کلاسها،روشنایی وتهویه کلاسها، پنجره ها،درجه حرارت( ه 21-18)وسیل گرمازاکپسول ضدحریق پله ها (ارتفاع18 وعرض30سانتی متر       وبدون لغزندگی باشد.

§        تابلوکلاس(ازردیف اول5/2متر)میزوصندلی،دستشویی(به ازای هر60دانش آموز)استفاده ازصابون،توالت(به ازای هر45دانش آموز)دفع بهداشتی فاضلاب آبخوری(به ازای هر75دانش آموز)دفع بهداشتی زباله.

§        بوفه مدرسه: مسئول بوفه بایدکارت تندرستی داشته باشد،درب ودیواروسقف آن منفذوسوراخ نداشته باشد.داشتن سطل زباله درمدرسه

§        آب آشامیدنی: بهتراست درمدرسه ازشبکه آب لوله کشی ویامنابع بهسازی شده استفاده شود.

§        اهمیت تغذیه درسنین مدرسه و دوران بلوغ.

§        آمزش وپیشگیری ازبیماری های شایع درسنین مدرسه

§        شناسایی دانش آموزان دارای اختلال،ارجاع وپیگیری

§        تشکیل پرونده بهداشتی جهت کلیه مدارس وثبت نتایج معاینات وارجاع وپیگیری کلیه گزارش های مربوطبه فعالیت های آموزشی،ثبت معاینات غربالگری،بیماری های واگیردر مدارس،سوانح وحوادث،بیماریهایی که نیازبه مراقبت ویژه دارند وفعالیت بهداشت محیط مدرسه.

§        نظارت: بازدیدونظارت به خانه های بهداشت،مراکزبهداشتی درمانی،مدارس وخوابگاهها.

§        طرح های درحال اجرادرمدارس:

§        طرح آهن یاری

§        طرح پدیکلوز

§        پایش یدادرار   

§        طرح مروج سلامت درمدارس  

§        طرح واکسیناسیون توام

 

شرح وظایف کارشناس مسئول بهداشت مدارس

§                     

§         -تنظیم وتدوین برنامه عملیاتی واحدسلامت مدارس

§         -نظارت براجرای طرح های واحدسلامت مدارس

§         -اجرای برنامه های آموزشی جهت دانش آموزان

§         -همکاری باواحدهای ستادی

§         -تهیه وتنظیم وارسال آمارهای مربوطه به واحدسلامت مدارس(ماهیانه وفصلی)

§         -مشارکت ونظارت دربرنامه ریزی آموزشی وبازآموزی کارکنان

§         -هماهنگی بااداره کل آموزش وپرورش درتهیه وتنظیم دربرنامه های اجرای خدمات بهداشت مدارس

§         ارائه پیشنهادنظارت وشرکت دربرنامه های آموزشی وبازآموزی مراقبین بهداشتی

§         -مشارکت درآموزش دانشجویان دانشکده بهداشت

§         تهیه متون ومطالب آموزشی وارائه راهکارهایا آموزشی جهت آموزش بهداشت گروههای مختلف دانش آموزان 

§         تهیه وارائه گزارش فعالیت های انجام شده به مقامات زیربط

§         -شرکت در دوره های بازآموزی وآموزشی سمینارهاوکارگاههای آموزشی

§         -بررسی نیازهای تجهیزاتی واحدهاوارائه پیشنهادبودجه موردنیازواحدبهداشت مدارس

§         برگزاری برنامه های مربوط به بهداشت مدارس(هفته سلامت)

مشارکت دربرنامه های آموزشی وتحقیقاتی حوزه معاونت بهداشتی

 

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir