تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

شبکه بهداشت درمان:

آدرس: انتهای خیابان رفسنجانی نبش میدان دانشگاه

تلفن:

3222499 -3244959-3245014

فاکس:3222231

ایمیل:

Asadabad dean@umsha.ac.ir


مرکز بهداشت بهداشت:

آدرس:

انتهای خیابان رفسنجانی نبش میدان دانشگاه

تلفن:

3223070-3222013

فاکس:

3222215

ايميل:

Asadabad health@umsha.ac.ir

 

بیمارستان قائم:

آدرس: بلوار دانشگاه - جنب دانشگاه پیام نور 

تلفن:

3245630 -3245625


بیمارستان امیرالمومنین:

آدرس: بلوار 22 بهمن

تلفن:

33132014 -33132015

 

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir