تولد امام حسن مجتبی کریم اهل بیت مبارکباد پیامک ارتباط مردمی باشبکه بهداشت 30006448000002
تقویم

معرفی مختصر علم آمار:

آمار علمی است که پیرامون جمع آوری , تنظیم , تحلیل وتفسیر اطلاعات سخن می گوید وبحث می کند. آمار از اصول لاینفک مورد نیاز مسئولان وبرنامه ریزان درهرسطح ومقطعی است وکسانیکه به این علم داناترند , درعرصه اجتماعی تواناترهستند. درنظام بهداشتی که مهمترین هدف آن تامین وارتقاء سلامتی جامعه تحت پوشش است , آمار بهترین ابزار تصمیم گیری محسوب می شود.

جمع آوری , تحلیل وتفسیر غلط , کاربرد نادرست را به همراه خواهد داشت که کمترین ضرر آن هدر دادن منابع عظیم انسانی ومنابع محدود دانشگاهی می باشد. کار جمع آوری واستخراج نتایج جامع میسر نمی گردد مگر درپناه بکارگیری اصول منطقی آماری و یک گروه واحد , متخصص وکارآمدتا از دوباره کاری , اشتباه وتولید اطلاعات ناکارآمد جلوگیری به عمل آید.   

 

 

 

معرفی واحد آمار:

واحد آمار مرکز بهداشت یکی از زیر مجموعه های ستاد مرکز بهداشت می باشد و هدف کلی از فعالیتهای این واحد تهیه و تنظیم اطلاعات آماری دقیق جهت استفاده درامر برنامه ریزی مدیران و کارشناسان واحدهای ستادی می باشد. این اطلاعات آماری شامل : آمار جمعیتی شهرستان, شاخصها و آمار ماهیانه, فصلی و شش ماهه خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی, اطلاعات ذیج حیاتی و اطلاعات مرگ و میر شهرستان می باشد.

به منظور دسترسی به موقع به آمار خانه های بهداشت و مراکز درمانی تحت پوشش, واحد آمار مرکز بهداشت در هر مرکز بهداشتی کارداردانهای بهداشتی را به عنوان رابطین آماری انتخاب نموده است. رابطین آماری درپایان هر ماه آمار واطلاعات منطقه تحت پوشش خود را جمع آوری و پس از کنترل با دفاتر موجود, اطلاعات و ارقام موجود را جمع بندی در فرمهای مربوطه ثبت و به مرکز بهداشت شهرستان ارسال می کنند.

 

فعالیتهای اجرائی واحد آمار:

 • آمار جمعیتی شهرستان در ابتدای هرسال به تفکیک جمعیت شهری وروستائی برحسب جنس وگروههای سنی , از سطح خانه های بهداشت ومراکز شهری جمع آوری وکنترل وبصورت جدول اطلاعات جمعیتی شهرستان تهیه وبه واحدهای ستادی واستان ارسال می گردد.
 • جمع آوری ذیج از سطح خانه های بهداشت و مراکز شهری وکنترل اطلاعات آنها
 • ثبت اطلاعات ذیج حیاتی در نرم افزار IHNS وارسال دیسکت پشتیبان آن به استان
 • تهیه شاخصهای ذیج حیاتی به تفکیک مراکزدرمانی وکل شهرستان
 • آمارهای بهداشتی ودرمانی به صورت روتین وبصورت ماهیانه یا فصلی جمع آوری شده وپس از بررسی ورفع نقص اطلاعات جهت اقدامات بعدی به سطوح بالاتر ارسال می گردد.
 • جمع آوری وارسال آمار واطلاعات بیمه روستائی وپزشک خانواده به صندوق پست الکترونیک ستادهماهنگی استان 
 • ارائه آمار مورد نیاز به واحدهای درون بخشی و برون بخشی
 • همکاری با دیگر واحدهای ستادی درجهت اجرای برنامه های آمار
 • آموزش نیروهای جدید درخصوص برنامه های آماری
 • استخراج شاخصهای آماری سه ماهه , شش ماهه ویکساله شهرستان وتجزیه وتحلیل شاخصهای آماری با همکاری واحدهای مرتبط
 • طراحی فرمهای آماری 
 • ارسال پس خوراندهای لازم به مراکز تحت پوشش 
 • برآورد و پیگیری چاپ فرمهای آماری وتوزیع آن بین خانه های بهداشت ومراکر بهداشتی درمانی 
 • جمع آوری موارد مرگ شهرستان بصورت ماهانه ازمناطق روستائی , بیمارستان , شهرداری وثبت احوال وپزشک قانونی وثبت در نرم افزار مرگ ومیر وارسال به استان
 • دریافت دفترچه گواهی فوت استاندارد از مرکز بهداشت استان وتوزیع آن دربیمارستان , پزشک قانونی ومراکز روستائی
 • دریافت گواهی ولادت از اداره ثبت احوال و توزیع آن بین تسهیلات زایمانی وبیمارستان , جمع آوری گواهی ولادت مصرفی وارسال به اداره ثبت احوال
 • صدور گواهی ولادت جهت کودکانی که درمنزل متولد می شوند 
 • تهیه نمودار از آمار و شاخصهای بهداشتی
 • تشکیل جلسات کمیته آمار با همکاری مسئولین ستادی

 پرسنل شاغل در واحد آمار:


 نام و نام خانوادگي

عنوان شغلي

مدرک تحصيلي

علی مرادی

مسئول واحد

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی

داریوش پارسا

تکنسين آماری

مهارت بهورزی

سایتهای ويژه

ساعت
اوقات شرعی

                                                                                                                                                                                         

    آدرس: استان همدان شهرستان اسد آباد میدان دانشگاه ابتدای بلوار شهید قهاری تلفن: 33122013-081  33122070-081 فکس :  33122215-081  

 

http://sha.umsha.ac.ir