شنبه 25 شهريور 1396
جلسه هماهنگی و بررسی و رفع مشکلات مراکز جامع سلامت ، معاونت بهداشتی دانشکده
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، جلسه هماهنگی و بررسی و رفع مشکلات مراکز جامع سلامت معاونت بهداشتی با حضور رئیس محترم دانشکده ، جناب آقای دکتر محبوبی ، در حوزه ریاست دانشکده برگزار گردید .
شنبه 25 شهريور 1396
کارگاه بیماری افسردگی
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، کارگاه بیماری افسردگی ، با هماهنگی واحد آموزش سلامت و توسط واحد بهداشت روان معاونت بهداشتی دانشکده ، به منظور توانمندسازی سفیران سلامت ادارات در خودمراقبتی روانی ، در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ در سالن کنفرانس بیمارستان قائم (عج) برگزارشد .
شنبه 25 شهريور 1396
کارگاه برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی در راستای برنامه خود مراقبتی سازمانی
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، کلاس آموزشی برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی در راستای برنامه خود مراقبتی سازمانی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ جهت سفیران سلامت ادارات توسط واحد آموزش سلامت معاونت بهداشتی دانشکده ، در سالن کنفرانس بیمارستان قائم (عج) برگزار شد .
جمعه 24 شهريور 1396
کارگاه آموزشی راههای پیشگیری ازابتلاء دانش آموزان به عفونت HIV
خلاصه خبر

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ، این کارگاه ، با حضور تعدادی از مدیران مدارس در محل اجتماعات دبیرستان خلیج فارس و توسط جناب آقای مهندس انواری ، مدیر گروه محترم بیماریها برگزار گردید .